Μέλη

Τα μέλη του εργαστηρίου WeSIS.

Κωνσταντίνος Ράντος

Ο Κ. Ράντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.